Jerzy Ciarkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Ciarkowski

Jerzy Ciarkowski

uzyskał w dniu 26 listopada 1998 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych