Piotr Bogdan Bojarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Bogdan Bojarski

Na wniosek Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk fizycznych

Piotr Bogdan Bojarski

uzyskał w dniu 23 lipca 2008 roku tytuł naukowy

profesora nauk fizycznych