Andrzej Kłonkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Kłonkowski

Andrzej Kłonkowski

uzyskał w dniu 16 października 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych