Józef Adam Liwo | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Adam Liwo

Józef Adam Liwo

uzyskał w dniu 24 stycznia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych