Zbigniew Maćkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Maćkiewicz

Zbigniew Maćkiewicz

uzyskał w dniu 16 października 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych