Piotr Rekowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Rekowski

Piotr Rekowski

uzyskał w dniu 20 stycznia 2000 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych