Krzysztof Rolka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Rolka

Krzysztof Rolka

uzyskał w dniu 21 listopada 1996 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych