Piotr Skurski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Skurski

Piotr Skurski

uzyskał w dniu 17 listopada 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych