Bogdan Skwarzec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Skwarzec

Bogdan Skwarzec

uzyskał w dniu 21 lutego 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych