fbpx Józef Borzyszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Borzyszkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Borzyszkowski

Józef Borzyszkowski

uzyskał w dniu 14 lipca 1992 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych