Andrzej Kątny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Kątny

Andrzej Kątny

uzyskał w dniu 18 czerwca 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych