Małgorzata Książek-Czermińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Książek-Czermińska

Małgorzata Książek-Czermińska

uzyskała w dniu 18 czerwca 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych