Tadeusz Linkner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Linkner

Tadeusz Linkner

uzyskał w dniu 18 października 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych