Tadeusz Stegner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Stegner

Tadeusz Stegner

uzyskał w dniu 18 czerwca 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych