Marian Szczodrowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marian Szczodrowski

Marian Szczodrowski

uzyskał w dniu 18 lutego 2002 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych