Ryszard Horodecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Horodecki

Ryszard Horodecki

uzyskał w dniu 18 stycznia 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk fizycznych