Andrzej Ludwik Kowalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Ludwik Kowalski

Andrzej Ludwik Kowalski

uzyskał w dniu 18 czerwca 1998 roku tytuł naukowy

profesora nauk fizycznych