Tomasz Natkaniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Natkaniec

Tomasz Natkaniec

uzyskał w dniu 01 stycznia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk matematycznych