Marta Bogdanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz

uzyskała w dniu 20 czerwca 2000 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych