Jarosław Warylewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Warylewski

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosław Warylewski

uzyskał w dniu 30 czerwca 2008 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych