Jacek Maria Herbich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Maria Herbich

Na wniosek Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Jacek Maria Herbich

uzyskał w dniu 07 października 2010 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 07 października 2010 r.