Zbigniew Henryk Tukaj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Henryk Tukaj

Na wniosek Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie Biologii

Zbigniew Henryk Tukaj

uzyskał w dniu 31 października 2007 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 31 października 2007 r.