Waldemar Tłokiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Tłokiński

Waldemar Tłokiński

uzyskał w dniu 29 listopada 1989 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych