Bogusław Żyłko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogusław Żyłko

Bogusław Żyłko

uzyskał w dniu 06 kwietnia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych