Jolanta Gliniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Gliniecka

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Jolanta Gliniecka

uzyskała w dniu 30 czerwca 2008 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych