Tadeusz Maciejewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tadeusz Maciejewski

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Tadeusz Maciejewski

uzyskał w dniu 22 listopada 1999 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych