Jerzy Zajadło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Zajadło

Na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Jerzy Zajadło

uzyskał w dniu 10 października 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk prawnych