fbpx Małgorzata Czerska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Czerska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Czerska

Małgorzata Czerska

uzyskała w dniu 16 marca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych