Jerzy Gierusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Gierusz

Jerzy Gierusz

uzyskał w dniu 14 listopada 2006 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych