Magdalena Jerzemowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Jerzemowska

Magdalena Jerzemowska

uzyskała w dniu 16 listopada 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych