Bernard Kubiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bernard Kubiak

Bernard Kubiak

uzyskał w dniu 24 marca 1995 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych