Elżbieta Ostrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Elżbieta Ostrowska

Elżbieta Ostrowska

uzyskała w dniu 15 marca 2002 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych