Mirosław Szreder | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Szreder

Mirosław Szreder

uzyskał w dniu 14 czerwca 2005 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych