Ewa Szatan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Szatan

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Ewa Szatan

uzyskała w dniu 30 czerwca 2008 roku tytuł naukowy

profesora nauk sztuk muzycznych