Zbigniew Romanow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zbigniew Romanow

Zbigniew Romanow

uzyskał w dniu 29 listopada 1989 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych