Sławomir Tadeusz Wierzchoń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Tadeusz Wierzchoń

Sławomir Tadeusz Wierzchoń

uzyskał w dniu 20 sierpnia 2003 roku tytuł naukowy

profesora nauk technicznych


Gdańsk, 20 sierpnia 2003 r.