Krzysztof Piotr Bielawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Piotr Bielawski

Na wniosek Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. nauk biologicznych

Krzysztof Piotr Bielawski

uzyskał w dniu 18 kwietnia 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 30 kwietnia 2011 r.