Andrzej Ignacy Szczepański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Ignacy Szczepański

Andrzej Ignacy Szczepański

uzyskał w dniu 11 kwietnia 2012 roku tytuł naukowy

profesora nauk matematycznych