fbpx Mieczysław Nurek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mieczysław Nurek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mieczysław Nurek

Mieczysław Nurek

uzyskał w dniu 23 grudnia 2010 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych