Dorota Klus-Stańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Klus-Stańska

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Dorota Klus-Stańska

uzyskała w dniu 15 lipca 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 22 lipca 2011 r.