Amadeusz Krause | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Amadeusz Krause

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Amadeusz Krause

uzyskał w dniu 15 lipca 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 22 stycznia 2016 r.