Teresa Rostowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Teresa Rostowska

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. nauk humanistycznych

Teresa Rostowska

uzyskała w dniu 04 sierpnia 2011 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 12 sierpnia 2011 r.