Hanna Piotrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Piotrowska

Na wniosek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

profesor nadzwyczajny nauk przyrodniczych

Hanna Piotrowska

uzyskała w dniu 16 listopada 1984 roku tytuł naukowy

profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych


Gdańsk, 16 listopada 1984 r.