Stanisław Jan Fedorowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stanisław Jan Fedorowicz

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi

Stanisław Jan Fedorowicz

uzyskał w dniu 17 stycznia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 22 stycznia 2013 r.