Stefan Chwin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Chwin

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Stefan Chwin

uzyskał w dniu 17 stycznia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych