Sabina Barbara Kruszyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sabina Barbara Kruszyńska

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych

Sabina Barbara Kruszyńska

uzyskała w dniu 17 stycznia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 22 stycznia 2013 r.