Mirosław Grzegorz Miętus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mirosław Grzegorz Miętus

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Mirosław Grzegorz Miętus

uzyskał w dniu 26 lutego 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 28 lutego 2013 r.