fbpx Bogdan Chrzanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Chrzanowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bogdan Chrzanowski

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Bogdan Chrzanowski

uzyskał w dniu 26 lutego 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych