Piotr Roman Grajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Roman Grajewski

Na wniosek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Piotr Roman Grajewski

uzyskał w dniu 03 czerwca 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk ekonomicznych


Gdańsk, 06 czerwca 2013 r.