Hanna Jurata Mazur-Marzec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Jurata Mazur-Marzec

Na wniosek Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Hanna Jurata Mazur-Marzec

uzyskała w dniu 17 lipca 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 31 lipca 2013 r.